Wednesday, June 15, 2011

MESYUARAT MBJ KALI KE 2/2011

Untuk makluman semua GC, pihak Jabatan Pelajaran menjemput saya mewakili GC kemesyuarat yang tersebut di atas. Saya diminta membawa usul daripada GC WP Labuan. Oleh itu mana-mana GC yang mempunyai usul mengenai GC bolehlah kemukakan kepada saya melalui emel zul2400@yahoo.com..my.sebelum 19 Jun 2011 untuk saya kemukakan semasa mesyuarat tersebut.
Terima kasih.