Friday, January 28, 2011

PERJUMPAAN GC BERSAMA PENGARAH JPNWPL

Perjumpaan dijangka akan diadakan pada 17 Februari 2011. Surat akan dikeluarkan oleh SPA. Diharapkan semua GC dapat hadit untuk mendengar amanat beliau.

PERMOHONAN MENUBUH DAN MENDAFTAR MGCWPL

Permohonan dibuat kepada Yang Di Pertua MGCM
SURAT
LAMPIRAN