Tuesday, December 22, 2009

Jadual Persekolahan dan Cuti Sekolah Bagi Tahun 2010

Kalendar Sekolah

Kalendar Persekolahan Tahun 2010

Kumpulan A
Penggal
Cuti dan Hari Persekolahan
Mula
Akhir
Hari
I
Hari Persekolahan
03.01.2010
31.01.2010
21
Hari Persekolahan
01.02.2010
28.02.2010
20
Hari Persekolahan
01.03.2010
11.03.2010
9
Cuti Pertengahan Penggal
12.03.2010
20.03.2010
9
Hari Persekolahan
21.03.2010
31.03.2010
9
Hari Persekolahan
01.04.2010
29.04.2010
21
Hari Persekolahan
02.05.2010
31.05.2010
22
Hari Persekolahan
01.06.2010
03.06.2010
3
Cuti Pertengahan Tahun
04.06.2010
19.06.2010
16
II
Hari Persekolahan
20.06.2010
30.06.2010
9
Hari Persekolahan
01.07.2010
29.07.2010
21
Hari Persekolahan
01.08.2010
31.08.2010
23
Hari Persekolahan
01.09.2010
02.09.2010
2
Cuti Pertengahan Tahun
03.09.2010
11.09.2010
9
Hari Persekolahan
12.09.2010
30.09.2010
15
Hari Persekolahan
03.10.2010
31.10.2010
21
Hari Persekolahan
01.11.2010
18.11.2010
14
Cuti Akhir Tahun
19.11.2010
01.01.2011
44
Jumlah
288
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am
210
Jumlah Hari Cuti Penggal
78

Kumpulan B
Penggal
Cuti dan Hari Persekolahan
Mula
Akhir
Hari
I
Hari Persekolahan
04.01.2010
29.01.2010
20
Hari Persekolahan
01.02.2010
26.02.2010
20
Hari Persekolahan
01.03.2010
12.03.2010
10
Cuti Pertengahan Penggal
13.03.2010
21.03.2010
9
Hari Persekolahan
22.03.2010
31.03.2010
8
Hari Persekolahan
01.04.2010
30.04.2010
22
Hari Persekolahan
03.05.2010
31.05.2010
21
Hari Persekolahan
01.06.2010
04.06.2010
4
II
Cuti Pertengahan Tahun
05.06.2010
20.06.2010
16
Hari Persekolahan
21.06.2010
30.06.2010
8
Hari Persekolahan
01.07.2010
30.07.2010
22
Hari Persekolahan
02.08.2010
31.08.2010
22
Hari Persekolahan
01.09.2010
03.09.2010
3
Cuti Pertengahan Penggal
04.09.2010
12.09.2010
9
Hari Persekolahan
13.09.2010
30.09.2010
14
Hari Persekolahan
01.10.2010
29.10.2010
21
Hari Persekolahan
01.11.2010
19.11.2010
15
Cuti Akhir Tahun
20.11.2010
02.01.2011
44
Jumlah
288
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am
210
Jumlah Hari Cuti Penggal
78